Tillsammans med våra aktieägare stödjer och bygger Renewable Ventures Nordic AB (publ) värde i den pågående omvandlingen av energi- och resursindustrin. Primärt fokus är på unga innovativa företag inom Cleantechsektorn, som utvecklas och drivs fram av de stora förändringar på ökande miljökrav som följer av det pågående paradigmskifte och samhällsförändring mot ett hållbarare samhälle. Ökade skalfördelar och nya innovationer bidrar till ökad konkurrenskraft relativt traditionella verksamheter och driver utvecklingen framåt.

För mer information, besök: www.reventures.se